Geplaatst op Geef een reactie

Wie is wie?

Niet elke Slimme Tekst is ook echt een tekst. Er zijn uitzonderingen. Zo hield groep 8 van de Steven Stemerdingschool in Rotterdam zich bezig met de beeldopdracht over de Tweede Wereldoorlog: wie is wie, wat is wat? De kinderen categoriseerden foto’s, begrippen en namen onder kopjes als ‘Verzet’ en ‘Geallieerden’.

Geplaatst op Geef een reactie

(Bijna) alles over de VS

Veel leerkrachten willen waarschijnlijk aandacht besteden aan de presidentsverkiezingen in de VS. Deze grote Slimme Tekst (A3) kan daarbij helpen. De tekst behandelt veel aspecten van de VS, zoals het ontstaan, de bevolking, rijkdom en armoede en natuur(rampen). Een ‘factsheet’ geeft de zakelijke informatie. De opdracht vraagt de kinderen zich te verdiepen in één van de aspecten. Deze tekst is er in het Nederlands en het Engels; ik stuur beide. Belangstelling? Ga naar de contactpagina.