Foto ‘In naam van de VOC’

De Vereenigde Oostindische Compagnie wordt in deze Slimme Tekst (één van de twee over de VOC) behandeld aan de hand van een verhaal over een Nederlandse VOC’er op Kaap de Goede Hoop. Kun je namens hem een brief schrijven en die oud laten lijken? (De Plataan, Velsen.)