Engels

De lessen Engels worden, vooral in de bovenbouw, niet altijd enthousiast ontvangen door de kinderen. Het is zoeken naar aansluiting: veel kinderen hebben al wat kennis van het Engels, maar erg eenzijdig (tv, internet, games). Dat maakt het aanbod in een aantal gevallen te eenvoudig, in minder gevallen te moeilijk. Bovendien heeft het aanbod hun interesse vaak niet.

Slimme Teksten Engels (Smart Texts, ik wist geen betere vertaling…) zijn vertaalde Slimme Teksten die in het Nederlands al eerder verschenen zijn. Leerkrachten kunnen dit Engelstalige aanbod gebruiken om vakoverstijgend te werken, iets wat de lessen Engels over het algemeen niet bieden. Kortom, wereldoriëntatie, Engels en begrijpend lezen in één klap.

Er zijn nu negen Engelstalige teksten in de reeks ‘Smart Texts’. Het zijn de vertalingen van teksten over de griep, tijdreizen (en geologie), de Londense metro, apen & evolutie, de toekomst, de blues, de EU, de zee en ‘De verveelde keizer’. Alle vertalingen zijn gecheckt door ‘native speakers’ (thanks Joy and Laura!). Bovendien zijn alle ‘Smart Texts’ voorzien van een woordenlijst Engels-Nederlands en in sommige gevallen een lijst met gebruikte uitdrukkingen. Het hele pakket heeft ook een Engels antwoordenboekje.

Het Engels van de Smart Texts zal nog niet voor ieder kind weggelegd zijn. Meerkunners kunnen zich er echter in vastbijten en anderen op sleeptouw nemen. Zoals ook bij de Nederlandse Slimme Teksten het geval is: het ligt maar helemaal aan de groep en de leerkracht. Good luck!

Er is ook een reeks teksten onder de titel ‘Smart English’. Deze teksten behandelen zeven Engelstalige landen. Het niveau is zo ongeveer groep 8/brugklas/onderbouw VO. Kijk op deze pagina voor meer informatie over deze teksten.