Geplaatst op Geef een reactie

Nieuwe tekst: Tweemaal Schiphol

Twee spreekbeurten over Schiphol. Met welke zijn de kinderen het eens? Beide (fictieve) spreekbeurten bevatten veel informatie over Schiphol. Maar klopt alles wel? Deze tekst biedt veel mogelijkheden m.b.t. close reading en woordenschat. En als je er zin in hebt: organiseer een klassengesprek over de groei van onze nationale luchthaven.