Geplaatst op Geef een reactie

Opdrachten van anderen

De leerkracht die een Slimme Tekst gebruikt, staat het vrij er zelf opdrachten bij te maken. Ik verzorg ook opdrachten en in sommige gevallen vragen, maar daar kan je groep misschien niet mee uit de voeten. Het kan ook zijn dat je thema of project op een punt is dat een andere opdracht gewenst is.

Dat is allemaal geen probleem, zolang het bij je eigen school blijft. Echter, in fora worden (goed bedoelde) opdrachten verspreid die gekoppeld zijn aan een Slimme Tekst van mij. Dat heb ik liever niet. De tekst zélf nog een keer openbaar maken schendt mijn auteursrecht en is niet toegestaan. Je eigen opdrachten verspreiden en naar de tekst verwijzen kan ik niet verhinderen, maar vind ik geen goed idee. Het wekt de indruk dat ik er achter sta en dat is niet in alle gevallen zo.

Voor de duidelijkheid: vrijwel elke Slimme Tekst bevat vragen en/of opdrachten en die staan in dezelfde pdf als de tekst. Is dat anders, dan zeg ik dat erbij. Andere opdrachten, uit welke bron dan ook, zijn niet door mij gemaakt en worden niet door mij ondersteund. Ik ben ook niet verantwoordelijk voor fouten die erin zitten.

De leerkracht heeft de vrijheid de tekst (die intact moet blijven, dat weer wel) in te zetten op de manier die hem of haar goeddunkt. Andere opdrachten dan de bijgevoegde opdrachten zijn oké voor de eigen groep of school, maar verspreid ze a.u.b. niet.