‘De bak’ 2023

Hier ziet u een overzicht van de teksten die in 2023 verschenen zijn. Een aantal is ook opgenomen in een Slim Project, dat staat er dan bij vermeld. De teksten gaan weliswaar niet rechtstreeks in op de actualiteit, maar worden toch regelmatig bijgewerkt als de informatie niet meer up-to-date is (suggesties welkom). In 2023 verschenen ook de eerste teksten voor 10-14 onderwijs (Tienerscholen), als aparte versies van de ‘gewone’ teksten. Dit staat bij de beschrijvingen vermeld. Iedere tekst is voorzien van opdrachten, in sommige gevallen staan die in het Slim Doe Meer-document.

Onderwerp: Het heelal. Titel: Groot, groter, grootst. De tekst behandelt (in kort bestek uiteraard) wat we weten over het heelal. Hoe is het ontstaan? Hoe groot is het? Waar bestaat het uit? Hoe weten we dit? (Slim Project ‘De ruimte’.) Er zijn, naast de normale versie, nog twee versies van deze tekst, ten behoeve van het 10-14 onderwijs: eentje voor PO 7/8 en eentje voor VO 1/2.

Onderwerp: Fossielen. Titel: De wereld onder je voeten. Dit is een ‘dubbeltekst’: de kinderen leren over Nederlands bekendste fossiel, de mosasaurus. En ze komen alles te weten over fossielen. (Slim Project ‘Nederlandse geschiedenis’.)

Onderwerp: WO2 en de Bezetting. Titel: De Tweede Wereldoorlog in het kort. Deze tekst behandelt WO2 ‘in het groot’ (de mondiale ontwikkelingen) en ‘in het klein’: wat betekende de Bezetting voor ons land? (Slimme Projecten ‘Nederlandse geschiedenis’ en ‘Tweede Wereldoorlog’.)

Onderwerp: wereldreligies. Titel: Geloof het of niet… De vijf grote religies worden kort behandeld: de kinderen leren over heilige boeken en plaatsen, over het ontstaan, over de gelovigen, over scheppingsverhalen én over de (soms achtergestelde) positie van vrouwen in religies. (Slim Project ‘Burgerschap’.)

Onderwerp: afvalverwerking. Titel: Afval? Nee, een grondstof! In deze verhalende tekst gaat een groep 5/6 op bezoek bij een plasticverwerker. Ze krijgen alles te zien en uitgelegd en ze zijn verbaasd dat het bedrijf geld verdient aan het verwerkte plastic. Is dat wel eerlijk? (Slim Project ‘Milieu’.) Er zijn, naast de normale versie, nog twee versies van deze tekst, ten behoeve van het 10-14 onderwijs: eentje voor PO 7/8 en eentje voor VO 1/2.

Onderwerp: de Grondwet. Titel: Is iedereen gelijk? Ja! De tekst behandelt de Nederlandse Grondwet, met name Artikel 1. Dit Gelijkheidsbeginsel is de basis van onze democratie. De kinderen krijgen praktische voorbeelden te lezen waar ze over kunnen praten. (Slim Project Burgerschap.) Er zijn, naast de normale versie, nog twee versies van deze tekst, ten behoeve van het 10-14 onderwijs: eentje voor PO 7/8 en eentje voor VO 1/2.

Onderwerp: Tula. Titel: Een held… maar niet meteen. Het heeft even geduurd, maar de Nederlandse staat heeft excuses aangeboden voor de slavernij. Dat heeft Tula, de opstandelingenleider van Curaçao, ook in een ander daglicht gesteld. Hij wordt nu eindelijk als de held gezien die hij was. Deze tekst bewijst hem die eer. (Slimme Projecten ‘Nederlandse geschiedenis’ en ‘Slavernij’.) Er zijn, naast de normale versie, nog twee versies van deze tekst, ten behoeve van het 10-14 onderwijs: eentje voor PO 7/8 en eentje voor VO 1/2.

Onderwerp: de boekdrukkunst. Titel: Wat een kunst! De belangrijkste uitvinding van de 15e eeuw: het drukken van teksten en boeken met losse letters. Is het wel toen uitgevonden? En is de rol van Johann Gutenberg wel zo groot? De kinderen leren er alles over. (Slim Project ‘Boeken’.)

Onderwerp: de Tweede Kamer. Titel: De Tweede Kamer (voor beginners). In deze verhalende tekst (gedeeltelijk in interviewvorm) gaan drie leerlingen op bezoek bij een voorlichter van de Tweede Kamer. Hoe werkt ons parlement en wat doen al die mensen? In een kader wordt de staatkundige vorm van ons land uitgelegd. (Slimme Projecten ‘Samenleving en bestuur’ en ‘Burgerschap‘.)

Onderwerp: fotografie. Titel: Wel even stilstaan! Deze tekst vertelt over de geschiedenis van de fotografie. Wat is een camera obscura? Hoe maakte Niépce in 1825 zijn eerste foto’s? Wie bedacht ‘het rolletje’? En wie maakte digitale fotografie mogelijk? (Slimme Projecten ‘Wetenschap en techniek’ en ‘Uitvinders’.) Er zijn, naast de normale versie, nog twee versies van deze tekst, ten behoeve van het 10-14 onderwijs: eentje voor PO 7/8 en eentje voor VO 1/2.

Onderwerp: ogen en braille. Titel: Dank u, meneer Braille. Hoe werkt je oog? En kun je toch leren lezen als je blind bent? Deze twee vragen worden in deze tekst beantwoord. Het deel over Louis Braille en zijn puntjesschrift kan ook nog het begrip voor visueel beperkte kinderen verhogen. (Slim Project Talen.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *