Rekenen

Hoe lees je een tijdschaal af? En kun je dan uitrekenen hoe lang geleden de dinosauriërs uitstierven? Kun je ogenschijnlijk ‘losse’ getallen in een tekst over de haven van Rotterdam (afgebeeld) met elkaar in verband brengen? Ga je een tekst over het zonnestelsel beter begrijpen als je er rekenkundig mee aan de slag gaat?
Deze acht Slimme Teksten verbinden rekenkundige opdrachten aan tekst. De rekenvaardigheden die aan bod komen bij de teksten zijn redactiesommen, grafieken, maten en gewichten, grote getallen en tijden. De gegevens die de kinderen nodig hebben staan allemaal in de zes teksten. Zo lenen de teksten zich voor aandachtig lezen (close reading) én voor het oefenen van rekenvaardigheden.Deze kunnen in één klap de lessen rekenen én begrijpend lezen verrijken. Belangstelling? Ga naar de contactpagina.