Geplaatst op Geef een reactie

Groep 5, Slimme Teksten en een kritische houding

Een reactie van een juf: “Ik gebruik de teksten regelmatig. Ik zoek onderwerpen die matchen bij de taalmethode. De teksten voor de groep 5 leerlingen zijn vaak net te moeilijk, maar daardoor ontwikkelen ze een kritische houding en leren ze (zichzelf) vragen stellen. Omdat ik met kleine groepjes werk praat ik veel met de leerlingen over de tekst en de moeilijkheden die daarin voorkomen. Ik ben erg blij met Slimme Teksten!”

Geplaatst op Geef een reactie

Slimme Teksten en close reading

Close reading staat in de belangstelling. Dat merk ik aan het groeiende aantal leerkrachten dat Slimme Teksten aanvraagt om er deze vaardigheid mee te oefenen. Ik schrijf de Slimme Teksten niet met specifiek close reading in gedachten, of welke benadering dan ook. Het blijkt (ook mij) echter dat close reading goed mogelijk is met een groot aantal Slimme Teksten. Uit onderzoek (‘Visible Learning for Literacy’, Fisher, Frey & Hattie, 2016) blijkt namelijk dat dit effectieve activiteiten voor begrijpend lezen zijn:
klassendiscussie over tekst (hoogste effectiviteit);
herhaald tekst lezen (hoog);
metacognitief handelen (hoog);
organiseren en verwerken inhoud (hoogst).
Dit zijn vier activiteiten die goed te realiseren zijn met Slimme Teksten. De meest geschikte teksten heb ik samengebracht als Slim Project ‘close reading’. Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen met het inzetten van Slimme Teksten voor close reading. Probeer het uit en laat het mij weten!

Geplaatst op Geef een reactie

Slim Project ‘Rekenen’

Een aantal Slimme Teksten verbindt rekenkundige opdrachten aan een tekst. Deze teksten zijn nu ondergebracht bij Slim Project ‘Rekenen’. De rekenvaardigheden die aan bod komen bij de teksten zijn redactiesommen (afgebeeld), grafieken, maten en gewichten, grote getallen (geologische tijdschaal) en tijden. De gegevens die de kinderen nodig hebben staan allemaal in de tekst. De teksten zijn dus niet nieuw; ze kunnen wel in één klap de lessen rekenen én begrijpend lezen verrijken. Kijk verder op de pagina Slim Project ‘Rekenen’. Belangstelling? Ga naar de contactpagina.

Geplaatst op Geef een reactie

Nieuwe Slimme Tekst: tijdzones (iets eenvoudiger)

De meeste Slimme Teksten worden gebruikt in de bovenbouw van het basisonderwijs. Regelmatig krijg ik de vraag van leerkrachten of er ook teksten zijn of komen voor iets jongere kinderen. Daar heb ik ditmaal rekening mee gehouden. De tekst is wat eenvoudiger en opgemaakt met een iets grotere letter. De vragen en opdrachten zijn haalbaar voor bijvoorbeeld groep 5 en zijn uiteraard ook geschikt voor 6, 7 en 8 (dit is een richtlijn, het ligt weer helemaal aan de groep). De tekst wordt ook ondergebracht bij Slim Project ‘Topografie’.