Toelichtingen

Achtergrond

Slimme Teksten bieden een andere kijk op begrijpend lezen. Als leerkracht in het basisonderwijs ondervind ik maar al te vaak dat begrijpend lezen ‘een lesje’ is en niet het populairste lesje van de week. Slimme Teksten combineren begrijpend lezen met wereldoriëntatie. Als ik de nadruk niet leg op ‘begrijpend lezen’ maar op het onderwerp van de tekst, dan is de betrokkenheid van de kinderen veel groter. Zo werken de Slimme Teksten.

De vragen en opdrachten zijn gevarieerd maar hebben in vrijwel alle gevallen één ding gemeen: de leerlingen moeten de tekst erbij houden en raadplegen voor een goed resultaat. De leerkracht heb ik centraal gesteld: die moet bepalen hoe de tekst gelezen wordt (individueel, klassikaal, in duo’s, pre-teaching, noem maar op) en hoe en wanneer de verwerking plaatsvindt. Veel opdrachten moeten door de leerkracht beoordeeld worden, het antwoordenboekje is een beperkt hulpmiddel (en bevat alleen antwoorden op de vragen bij de teksten). Er is ook geen handleiding en er zijn geen toetsen, al kunt u sommige Slimme Teksten prima daarvoor inzetten.

Veel Slimme Teksten mikken hoog, maar zijn toch niet alleen bedoeld voor de ‘plussers’ of ‘meerkunners’. In mijn eigen groepen werken de Slimme Teksten vooral goed als er coöperatief naar gekeken wordt. Maar ook dit is helemaal aan de leerkracht.

Wie ben ik?

Jan Schotman (1962), leerkracht in het basisonderwijs. Ik schrijf alle Slimme Teksten zelf en geef ze vorm. Voor sommige zeer specialistische teksten maak ik gebruik van eindredactie van derden (waarvoor dank!).

Foto’s

Een aantal foto’s van de resultaten, opgestuurd door leerkrachten in heel Nederland (en België) vindt u hier.

Slimme Projecten

Op de site staan ook Slimme projecten. Dat zijn geclusterde Slimme Teksten (dezelfde dus) rondom een bepaald thema. De projectteksten zijn niet tegelijk voor dat ene thema of project geschreven: ik heb ze later geclusterd. Het vergemakkelijkt het zoeken als u aan een project of thema gaat beginnen in de klas. Ga naar Slimme Projecten.

Engels

Een paar Slimme Teksten heb ik vertaald in het Engels (ze zijn gecheckt door ‘native speakers’). Pep er de Engelse les mee op of verrijk het tweetalig onderwijs ermee. Ga naar de Engelse teksten.

En dan nog…

U kunt Slimme Teksten aanvragen via het formulier op deze site. Ik mail u dan binnen een paar dagen de teksten die u wilt hebben. Er is geen abonneelijst of iets dergelijks, u vraagt per keer aan wat u wilt. Veel teksten tegelijk stuur ik wel eens per WeTransfer, dat ziet u dan vanzelf.
Ik raad aan de Slimme Teksten in kleur te printen, als dat kan en mag. Sommige teksten zijn opgemaakt op A3-formaat en doen het dus alleen goed op A3-prints. De pdf’s die ik stuur doen het ook goed op tablets en het digibord.
De foto’s bij de teksten zijn rechtenvrij, voor zover ik dat kan achterhalen. Blijk ik het fout te hebben, dan hoor ik dat graag z.s.m.
Het auteursrecht van de teksten berust bij mij, dat geldt ook voor de foto’s die ik gemaakt heb.
Elke nieuwe tekst of mededeling verschijnt ook op www.facebook.com/slimmeteksten. Zo kunt u snel in de gaten houden of ik met iets nieuws kom. ‘Struinen’ en aanvragen gaat makkelijker via de site.