In het kort

Begrijpend lezen en wereldoriëntatie in één?
Op de basisschool lijken alleen de woorden ‘begrijpend lezen’ al een drempel op te werpen. ‘Moet dat nou?’ hoor je de kinderen denken. Waarom is ‘begrijpend lezen’ een vak geworden? Is het geen vaardigheid die een mens de hele dag moet inzetten? Slimme Teksten draaien om de inhoud, niet in de eerste plaats om strategieën of stappenplannen.

Helder. Maar wat is er nu ‘slim’ aan?
Slimme Teksten bieden vóór alles wereldoriënterende inhoud. Die kan historisch van aard zijn, aardrijkskundig, taalkundig, van ver weg of van dichtbij, herkenbaar of verrassend. De leerkracht biedt de tekst aan op een manier die passend is bij de inhoud of de groep; dat bepaalt juf of meester dus. De kinderen gaan samen of alleen aan de slag met de vragen en opdrachten. En juist die vragen en opdrachten verdiepen het leesbegrip. 

Kan ik de Slimme Teksten zien?
Ja, ga daarvoor in het menu naar ‘Slimme Teksten’. Op deze berichtenpagina worden de nieuwste teksten geplaatst; in de tijdlijn kunt u terugzoeken. Er zijn nog meer Slimme Teksten. Kijk daarvoor in ‘de bak’ van verschillende jaren. Hier worden de teksten kort beschreven.

Ik heb meer teksten nodig rond één thema of onderwerp.
Kijk dan op de pagina ‘Slimme Projecten’. Hier zijn bestaande Slimme Teksten gegroepeerd rond bepaalde onderwerpen. Er zijn ook een paar Engelstalige Slimme Teksten; kijk daarvoor bij ‘Engels’.

Handleiding en toetsen?
Zijn er niet. U bepaalt zelf of in overleg binnen uw bouw of school  hoe en wanneer u Slimme Teksten inzet. Er zijn wel een paar vuistregels en aanwijzingen voor het gebruik, die vindt u hier.

Voor welk niveau zijn Slimme Teksten geschikt?
De meeste Slimme Teksten zijn geschreven voor de groepen de bovenbouw van het PO, groepen 5 tot en met 8. Maar de ene groep is de andere niet: de leerkracht blijft degene die beslist of de tekst geschikt is of niet. Er zijn een paar Slimme Teksten voor de groepen 3 en 4, maar ook dan geldt hetzelfde: voor het ene kind zal het moeilijk zijn, voor het andere kind makkelijk, voor het gros precies goed. Er is van iedere Slimme Tekst dus maar één versie.

Wie zit erachter?
Jan Schotman (1962), leerkracht in het basisonderwijs. Ik schrijf alle Slimme Teksten zelf en geef ze vorm. Voor sommige zeer specialistische teksten maak ik gebruik van advies van derden. De Engelse teksten zijn gecheckt door ‘native speakers’.

Hoe werkt het? 
U kunt een keuze maken uit de Slimme Teksten en laten weten welke u nodig hebt. U krijgt dan bruikbare pdf’s in de mailbox. Belangstelling? Ga dan naar de contactpagina. Voor (iets) meer informatie gaat u naar deze pagina.

En de foto hierboven?
Op de foto is een leerling bezig met de mindmap behorend bij ‘Dit ben ik! Wie ben jij?’, een Slimme Tekst die de levens van twee zeer verschillende kinderen vergelijkt.

Slimme Teksten vind je ook op het leerplatform van GO! Kijk eens op https://geintegreerd-onderwijs.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *