In het kort

Begrijpend lezen en wereldoriëntatie in één?
Op de basisschool lijken alleen de woorden ‘begrijpend lezen’ al een drempel op te werpen. ‘Moet dat nou?’ hoor je de kinderen denken. Waarom is ‘begrijpend lezen’ een vak geworden? Is het geen vaardigheid die een mens de hele dag moet inzetten? Slimme Teksten draaien om de inhoud, niet in de eerste plaats om strategieën of stappenplannen.

Helder. Maar wat is er nu ‘slim’ aan?
Slimme Teksten bieden vóór alles wereldoriënterende inhoud. Die kan historisch van aard zijn, aardrijkskundig, taalkundig, van ver weg of van dichtbij, herkenbaar of verrassend. De leerkracht biedt de tekst aan op een manier die passend is bij de inhoud of de groep; dat bepaalt juf of meester dus. De kinderen gaan samen of alleen aan de slag met de vragen en opdrachten. En juist die vragen en opdrachten verdiepen het leesbegrip.

Kan ik de Slimme Teksten zien?
Ja, ga daarvoor in het menu naar ‘Slimme Teksten’. Op deze berichtenpagina worden de nieuwste teksten geplaatst; in de tijdlijn kunt u terugzoeken. Er zijn nog meer Slimme Teksten. Kijk daarvoor in ‘de bak’ van verschillende jaren. Hier worden de teksten kort beschreven.

Ik heb meer teksten nodig rond één thema of onderwerp.
Kijk dan op de pagina ‘Slimme Projecten’. Hier zijn bestaande Slimme Teksten gegroepeerd rond bepaalde onderwerpen. Er zijn ook een paar Engelstalige Slimme Teksten; kijk daarvoor bij ‘Engels’.

Handleiding en toetsen?
Zijn er niet. U bepaalt zelf, of in overleg binnen uw bouw of school, hoe en wanneer u Slimme Teksten inzet.

Wie zit erachter?
Jan Schotman (1962), leerkracht in het basisonderwijs. Ik schrijf alle Slimme Teksten zelf en geef ze vorm. Voor sommige zeer specialistische teksten maak ik gebruik van eindredactie van derden. De Engelse teksten zijn gecheckt door ‘native speakers’.

Hoe werkt het? 
U kunt een keuze maken uit de Slimme Teksten en laten weten welke u nodig hebt. U krijgt dan bruikbare pdf’s in de mailbox. Belangstelling? Ga dan naar de contactpagina

Op het plaatje: de optofoon. Handig hè?