Foto ‘Een rondje om de zon’

Deze grote Slimme Tekst behandelt ons zonnestelsel. De zon en alle planeten worden beschreven. De kinderen gaan vervolgens een ‘levend zonnestelsel’ vormen buiten, zodat ze doorkrijgen hoe enorm de afstanden zijn. Op de foto is de informatie uit de tekst duidelijk geschematiseerd. (Waalse School, Rotterdam.)