‘De bak’ 2021

Hier ziet u een overzicht van de teksten die in 2021 verschenen zijn. Een aantal is ook opgenomen in een Slim Project, dat staat er dan bij vermeld. De teksten gaan weliswaar niet rechtstreeks in op de actualiteit, maar worden toch regelmatig bijgewerkt als de informatie niet meer up-to-date is (suggesties welkom).

Onderwerp: lezen. Titel: Hoera! We gaan lezen! Onze Rudi vindt alles leuk, maar lezen niet. Ook niet op school. Tot dat juf een prachtig verhaal vertelt en erbij zegt dat het eigenlijk een boekbespreking is. Dat wil Rudi ook! Enthousiast begint hij aan een boekbespreking. Eén van de opdrachten bij de tekst: formeer een leesclub. Laat een paar kinderen in de klas hetzelfde boek lezen en daar wekelijks (o.l.v. de leerkracht of een ondersteuner) over praten. (Slim Project ‘boeken‘.)

Onderwerp: drinkwater. Titel: Heerlijk helder water. Het water dat uit de kraan komt heeft heel wat bewerkingen ondergaan. Dat maakt het Nederlandse leidingwater tot het beste ter wereld (zegt men). Deze tekst beschrijft de stappen die genomen worden om zover te komen. Eén van de opdrachten regionaliseert deze tekst: hoe gaat dat in jouw regio bij jouw waterbedrijf? (Slim Project ‘de zee en water‘.)

Onderwerp: wajangspel en Nederlands-Indië. Titel: Meester Ardjoe. Deze grote Slimme Tekst (op A3 gebruiken graag) vertelt het verhaal van de oude wajangspeler Ardjoe, die ermee stoppen wil. Dat pikken zijn poppen niet! En passant wordt de geschiedenis van Nederlands-Indië aangestipt. In een kader wordt het wajangspel verhelderd. Bij de tekst zit een uitwerking voor een close-readingles, al kun je de tekst inzetten zoals je wilt. De kinderen gaan zelf wajangpoppen maken en het verhaal van meester Ardjoe voltooien.

Onderwerp: onkruid / stoepplantjes. Titel: Hé, wat groeit daar nou? Deze tekst attendeert de kinderen in verhalende vorm op kleine plantjes die iedereen over het hoofd ziet. Belangrijk zijn ze echter wel, de weegbree en de akkerkool en vele andere. De tekst geeft aanleiding eens lekker naar buiten te gaan en al die plantjes te bestuderen. (Slim Project ‘natuur‘.)

Onderwerp: verbouwing. titel: Kan dat niet goedkoper? Mark en David gaan verhuizen en tellen de kosten op van hun verbouwing en inrichting. Wat een hoop geld! Kan dat niet goedkoper? En oeps… ze zijn de BTW vergeten. Deze tekst vraagt aardig wat rekenwerk van de kinderen. Bovendien geeft het ze inzicht in waar hun ouders zich soms zorgen over maken. (Slim Project ‘rekenen‘.)

Onderwerp: ontdekkingsreizen. Titel: Naar zee! Naar zee! De Portugezen waren de eerste Europese ontdekkingsreizigers. Al snel wilden andere landen meedelen in de rijkdom die je in Azië kon vergaren. Ook Nederland, verwikkeld in een oorlog met Spanje, roerde zich. Dit leidde ten slotte tot de oprichting van de VOC, tot rijkdom én misstanden. De tekst behandelt kort de ontdekkers Diaz, Columbus, Da Gama, Magalhães, De Houtman, Barentsz en Hudson. (Slim Project ‘Nederlandse geschiedenis‘.)

Onderwerp: Waddenzee. Titel: De Waddenzee is uniek. Deze grote tekst (A3) gaat in op veel aspecten van dit unieke natuurgebied. Mocht je met je groep naar de Waddenzee gaan, dan is deze tekst een prima voorbereiding. Maar eigenlijk zouden alle Nederlandse leerlingen meer moeten weten over dit Werelderfgoed. (Slimme Projecten ‘natuur‘, ‘milieu‘ en ‘de zee en water‘.)

Onderwerp: klimaatverandering. Titel: Rudi en de zee – het vervolg. Deze tekst is het vervolg op ‘Rudi en de zee’ waarin de zeespiegelstijging aan bod komt. Het eilandenrijk Tuvalu wordt er ernstig door bedreigd. In deze vervolgtekst blijkt het nóg erger te zijn dan gedacht. Er moet actie ondernomen worden, maar wat? Als je deze tekst aanvraagt, krijg je deel 1 erbij. (Slimme Projecten ‘de zee en water‘ en ‘milieu‘.)

Onderwerp: ruimtevaart. Titel: Eenzaam en alleen: Voyager-2. Deze grote tekst (A3) beschrijft het menselijk handelen in de ruimte, van de eerste satelliet tot de ruimtestations. De hoofdrol is weggelegd voor Voyager-2, de ruimtesonde die in 1977 werd gelanceerd, nog steeds werkt en ons zonnestelsel ongeveer verlaten heeft. (Slim Project ‘ruimte‘.)

Onderwerp: de zee (Engelstalig). Titel: The Blue Planet. Deze Engelstalige Smart Text is een vertaling van de Slimme Tekst over de zee. De grote tekst (A3) behandelt allerlei aspecten van de zeeën en oceanen en is vooral geschikt als introductie van een thema of project. De Smart Texts worden gecheckt door ‘native speakers’. (zie ook Smart Texts).

Onderwerp: evolutie (Engelstalig). Titel: Going Ape at the Zoo. Deze Engelstalige Smart Text is een vertaling van de Slimme Tekst ‘Aapjes kijken. De afstamming van mens en aap van dezelfde voorouder wordt uitgelegd. De Smart Texts worden gecheckt door ‘native speakers’. (zie ook Smart Texts).

Onderwerp: de toekomst (Engelstalig). Titel: In the Year 2525. Dit is een vertaling van de Slimme Tekst ‘In het jaar 2525’. De verhalende tekst bekijkt de toekomst alsof-ie er al is. De Smart Texts worden gecheckt door ‘native speakers’. (zie ook Smart Texts).

Belangstelling voor één van deze teksten? Ga naar de contactpagina.